Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 72

Authors: Blagoja Markovski , Leonid Grcev , Vesna Arnautovski-Toseva , Marija Kacarska :

Title: Wyznaczenie stanu przejściowego w systemie uziemienia elektrowni wiatrowej

Abstract: Przeanalizowano w pracy charakterystyki stanów przejściowych uziemień turbin wiatrowych dla szybkiego narastania impulsów prądowych. Przy wzroście liczby turbin wiatrowych zbadano wpływu na impedancje harmoniczną oraz stan przejściowy dla różnych charakterystyk gleby i różnych lokalizacji wzbudzenia. Przeprowadzono symulacje przy użycie prostego modelu uziemienia, który zaniedbuje wzmocnienie fundamentów. Wpływ takiego uproszczenia dla pojedynczych turbin przebadany został w e wcześniejszych publikacjach. W tym artykule rozszerzono poprzednia analizę na połączone turbiny oraz skierowano uwagę na możliwości optymalizacji analizy stanów przejściowych rozbudowanych systemów uziemienia na farmach wiatrowych.

Key words: systemy uziemienia, wyładowania atmosferyczne, analiza stanu przejściowego, turbina wiatrowa.

wstecz