Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 65

Authors: Petar Krstevski , Aleksandra Krkoleva-Mateska , Jordanco Angelov , Vesna Borozan , Rubin Taleski :

Title: Modelowanie regionalnej sieci transmisyjnej w celu ułatwienia pobudzenia zarządzania

Abstract: W artykule przewidziano dogodne rozwiązania dla stworzenia modeli sieci transmisyjnych do obliczania przepływu mocy regionalnych systemów elektrycznych. Stworzenie modeli sieci oparte jest na danych dostarczonych od Operatorów Systemów Transmisyjnych w standardowej zmianie danych. Automatyzm procesu tworzenia modelu ułatwia pracę Operatorów w obszarze pobudzenia zarządzania i planowania systemów mocy.

Key words: reginalna sieć transmisyjna, system elektroenergetyczny.

wstecz