Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 32

Authors: Tomasz Sikorski :

Title: Jakość energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach niskiego napięcia z generacją rozproszoną

Abstract: Celem pracy jest wykorzystanie normalizacji stosowanych w zagadnieniach kompatybilności elektromagnetyczne oraz zasad regulacji źródeł rozproszonych niskiego napięcia w celu określenia możliwego wpływu źródła rozproszonego na zaburzenia jakości energii elektrycznej w punkcie przyłączenia. W pracy przedstawiono wybrane relacje pomiędzy parametrami źródła oraz stosowaną charakterystyką regulacyjną źródła a możliwym wpływem na parametry jakościowe w punkcie przyłączenia. Weryfikacja przewidywanego wpływu rozważanego źródła na parametry jakościowe zrealizowana jest na podstawie rzeczywistych pomiarów zaburzeń jakości energii w punkcie przyłączenia systemu fotowoltaicznego.

Key words: jakość energii eklektycznej, generacja rozproszona, fotowoltaika, sieci niskiego napięcia.

wstecz