Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 25

Authors: Leszek Czarnecki :

Title: Składowe Fizyczne Prądu w systemach z półokresowymi przebiegami prądu i napięcia

Abstract: Są takie sytuacje w systemach rozdzielczych, w których napięcia i prądy nie mogą być traktowane jako przebiegi okresowe. Mogą one być nieokresowe. Właściwości systemów rozdzielczych ograniczają jednak nieokresowość tych przebiegów do pewnego szczególnego podzbioru przebiegów nieokresowych, określago w tym artykule podzbiorem przebiegów półokresowych (semi-periodic). Artykuł definiuje podstawowe funkcjonały, takie jak biegnąca moc czynna, biegnąca wartość skuteczna, biegnący iloczyn skalarny oraz zespolona wartość skuteczna (crms) quasi-harmonicznych, potrzebnych do opisu właściwości energetycznych w obwodach. Przedstawiona jest także metoda rekursywnego obliczania tych funkcjonałów. Artykuł przedstawia podstawy rozkładu prądu na składowe fizyczne w obwodach z odbiornikami liniowymi oraz z odbiornikami generującymi harmoniczne oraz z półokresowymi przebiegami prądu i napięcia. Przedstawiona jest też metoda ekstrapolacji składowych fizycznych w najbliższą przyszłość, umożliwiająca niemal momentalną generację sygnałów kontrolnych kompensatora.

Key words: Definicje mocy, teoria mocy, przebiegi nieokresowe.

wstecz