Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 05/2015 Page no. 187

Authors: Bolesław Zaporowski :

Title: Przyszłościowe technologie wytwarzania energii elektrycznej w Polsce

Abstract: W pracy jest przedstawiona analiza przyszłościowych dla polskiej elektroenergetyki technologii wytwarzania energii elektrycznej oraz skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Analizę wykonano dla18-stu technologii w 3-ch grupach źródeł wytwórczych: elektrowni systemowych, elektrociepłowni dużej i średniej mocy oraz elektrowni i elektrociepłowni małej mocy. Dla poszczególnych technologii wyznaczono wielkości charakteryzujące ich efektywność energetyczną oraz jednostkowe, zdyskontowane na rok 2014, koszty wytwarzania energii elektrycznej, z uwzględnieniem kosztów uprawnień do emisji CO2.

Key words: elektrownia, elektrociepłownia, efektywność energetyczna, efektywność ekonomiczna.

wstecz