Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 05/2015 Page no. 179

Authors: Michał Szewczyk :

Title: Warunki poprawy i właściwego funkcjonowania urządzeń automatyki elektroenergetycznej w bieżącej i planowanej strukturze systemu elektroenergetycznego

Abstract: W przeważającej większości współczesne urządzenia automatyki pracują jeszcze jako struktury autonomiczne, charakteryzujące się tzw. architekturą dedykowaną. Oznacza to, że podejmowanie decyzji w takich układach opiera się głównie na lokalnym pozyskiwaniu sygnałów i informacji z najbliższego otoczenia, niezależnie od ich koegzystencji z obiektami sąsiednimi. Dlatego jedynym sposobem na zapewnienie ich właściwego funkcjonowania jest zastosowanie struktur sprzętowych i algorytmów działania o charakterze rozproszonym, pozyskujących informacje z innych obiektów elektroenergetycznych oraz ich otoczenia. W artykule dyskutowane są warunki poprawy i właściwego funkcjonowania urządzeń automatyki elektroenergetycznej w bieżącej i planowanej strukturze systemu elektroenergetycznego.

Key words: automatyka elektroenergetyczna, pomiary synchroniczne w elektroenergetyce, synchronizacja czasu, systemy teletransmisyjne i IT w elektroenergetyce, cyberbezpieczeństwo.

wstecz