Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 05/2015 Page no. 125

Authors: Mariusz Radwański :

Title: Współzależność nastawień przekładni poprzecznych przesuwników fazowych wpływająca na stany pracy systemu elektroenergetycznego składającego się z wielu podsystemów

Abstract: Przedstawiono zarys modelowania matematycznego przesuwników fazowych (stosowanych w systemach elektroenergetycznych, składających się często z wielu podsystemów) a następnie przedstawiono wybrane wyniki serii symulacji różnych stanów pracy systemu testowego przy pełnym zakresie regulacji (w tym przypadku dwóch) przesuwników fazowych (pracujących w dwóch podsystemach testowego systemu elektroenergetycznego). Przedstawiono spostrzeżenia i wnioski.

Key words: transformator, przesuwnik fazowy, model matematyczny, stany pracy.

wstecz