Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 05/2015 Page no. 107

Authors: Janusz Tykocki , Andrzej Jordan , Dariusz Surowik :

Title: Pareto-ABC analiza pola temperatury w układach trójfazowych kabli wysokiego napięcia

Abstract: W pracy przedstawiono „zasadę PARETO” zastosowaną do analizy temperatury żyły kabla wysokiego napięcia 110kV pracującego w układzie trójfazowym. W analizie wykorzystano wielo-kryterialny model PARETO oraz wykresy ABC w celu ilościowego i jakościowego zidentyfikowania wpływu określonych parametrów na temperaturę żyły kabla.

Key words: Zasada PARETO, wykresy ABC, pole temperatury, temperatura rdzenia, kable 110kV, MES.

wstecz