Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 05/2015 Page no. 80

Authors: Łukasz Stawiarski , Stanisław Piróg :

Title: Minimalizacja parametrów kondensatora bilansującego oraz eliminacja składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC w jednofazowym przekształtniku DC–AC

Abstract: W jednofazowych systemach DC–AC zapewniających sinusoidalny prąd linii AC występuje zjawisko niezbilansowania mocy chwilowych. Niezbędne jest zatem stosowania w takich przekształtnikach tymczasowych magazynów energii. W literaturze coraz częściej prezentowane są topologie implementujące techniki aktywnego magazynowania energii, co pozwala na minimalizacje˛ pojemności kondensatorów pośredniczących (ang. DC-link), a przez to prowadzi również do minimalizacji ich energii oraz gabarytów. W artykule zaproponowano jedno z takich rozwiązań. Dodatkowo, prezentowana topologia eliminuje składową zmienną podwójnej częstotliwości w prądzie po stronie DC. Przedstawione zostało działanie układu sterowania oraz zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych.

Key words: jednofazowy przekształtnik DC–AC, aktywne magazynowanie energii bilansującej, jednostkowy współczynnik mocy, kondensator pośredniczący, eliminacja składowych podwójnej częstotliwości

wstecz