Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 05/2015 Page no. 76

Authors: Ziemowit Ostrowski , Piotr Buliński , Wojciech Adamczyk , Andrzej Nowak :

Title: Modelowanie oraz walidacja niestacjonarnych procesów wymiany ciepła w skórze poddanej lokalnemu ochładzaniu

Abstract: W pracy przedstawiono analiz˛e niestacjonarnych procesów wymiany ciepła w skórze przedramienia poddanej lokalnej termostymulacji (łagodnego ochładzania przy pomocy mosi˛e˙znych kompresów). Zbudowano model numeryczny procesów przepływu ciepła w: tkankach (równanie biociepła Pennes’a) oraz kompresie u˙zywanym do chłodzenia. Otrzymane wyniki poddano walidacji na podstawie pomiarów in vivo g˛esto´sci strumienia ciepła oraz temperatury kompresu dla N=8 próbek w grupie czterech przebadanych dorosłych m˛e˙zczyzn w wieku 25-38 lat.

Key words: modelowanie, walidacja, równanie biociepła, termofizjologia

wstecz