Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 05/2015 Page no. 57

Authors: Daria Panek , Andrzej Skalski , Janusz Gajda :

Title: Wpływ długości fonacji na ilość informacji zawartej w sygnale głosu ludzkiego

Abstract: Skuteczność detekcji nieprawidłowości w głosie ludzkim wykorzystująca cyfrowe przetwarzanie sygnałów akustycznych w ostatnich latach wzrosła, lecz nadal nie ma uniwersalnego rozwiązania, które dostarczyłoby pewnej informacji na temat stanu badanego narządu głosu. Dotychczas nie istnieją żadne standardy rejestracji głosu uwzględniające określony czas fonacji mowy. W badaniach sprawdzono w jakim stopniu czas trwania fonacji wypowiedzianej samogłoski /a/ ma wpływ na ilość informacji zawartej w sygnale głosu z wykorzystaniem 28 parametrów opisujących sygnał akustyczny.

Key words: fonacja, analiza akustyczna, parametry sygnału

wstecz