Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 05/2015 Page no. 49

Authors: Krzysztof Czyż , Roman Major , Klaudia Trembecka-Wójciga , Antoni Rycyk , Antoni Sarzyński , Marek Strzelec , Jan Marczak :

Title: Periodyczne strukturowanie powierzchni wybranych materiałów biozgodnych

Abstract: W artykule przedstawiono eksperymentalnie wytworzone struktury periodyczne, w skali mikro i sub-mikro, na powierzchniach wybranych biozgodnych materiałów – stopów tytanu i amorficznego węgla (DLC). Strukturowanie powierzchni tych materiałów uzyskano wykorzystując metodę bezpośredniej laserowej litografii interferencyjnej, tworząc 1D i 2D wzory o okresie równym użytej długości fali i jej wielokrotności, w zależności od ilości wiązek lasera biorących udział w interferencji.

Key words: ablacja laserowa, bezpośrednia litografia interferencyjna, strukturowanie powierzchni biozgodnych.

wstecz