Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 05/2015 Page no. 41

Authors: Andrzej Kos , Andrzej Skalski , Tomasz Zieliński :

Title: Modyfikacja algorytmu aktywnych modeli kształtu eliminująca wpływ anizotropii danych tomograficznych

Abstract: W artykule zaproponowano modyfikację algorytmu automatycznej segmentacji ASM, uwzględniającą anizotropię danych medycznych w reprezentacjach TK i MR na etapie generowania modelu statycznego. Przedstawiono również nową metodę generowania zbiorów punktów uczących/treningowych, wymaganych przez algorytm ASM, opartą o zmodyfikowany algorytm ICP. Zaproponowaną metodę przetestowano na testowej serii 15 rzeczywistych woluminów TK, osiągając średnią dokładność segmentacji, wyrażoną współczynnikiem Dice’a, na poziomie 0.8014.

Key words: model statystyczny, segmentacja, radioterapia, ASM, dopasowanie, ICP, chmura punktów

wstecz