Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 05/2015 Page no. 25

Authors: Andrzej Skalski , Agnieszka Szczotka , Piotr Kędzierawski , Tomasz Kuszewski , Paweł Kukołowicz :

Title: Automatyczna generacja cech z wykorzystaniem anizotropowego trójwymiarowego algorytmu SIFT dla potrzeb segmentacji danych pochodzących z Tomografii Komputerowej

Abstract: W artykule przedstawiono algorytm, w implementacji dla trójwymiarowych danych obrazowych, generacji punktów charakterystycznych oraz wektorów cech. Algorytm wykorzystuje anizotropowe rozszerzenie algorytmu SIFT. Zaproponowana metodologia została wykorzystana do określenia właściwości separacyjnych wektorów dla potrzeb segmentacji danych tomograficznych pacjentów z nowotworem prostaty. Właściwości separacyjne zostały potwierdzone na podstawie klasyfikacji techniką gRBF SVM z wykorzystaniem sprawdzianu krzyżowego.

Key words: ekstrakcja cech, tomografia komputerowa, SIFT, radioterapia

wstecz