Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 05/2015 Page no. 17

Authors: Wojciech Ryniewicz , Anna Ryniewicz :

Title: Analiza modelowa układu stomatognatycznego przy odbudowach z zastosowaniem mostów protetycznych

Abstract: Wymogiem klinicznym dla stałych uzupełnień protetycznych jest takie projektowanie ich konstrukcji, aby w czasie funkcji żucia nie doprowadzały do urazowych przeciążeń. Celem jest analiza naprężeń i przemieszczeń, występujących w trakcie obciążenia zgryzowego w zespole zębowo-zębodołowym i strukturach kostnych żuchwy oraz zastosowanych w tym układzie mostach. Wizualizacja biomechaniczna modeli pozwoliła ocenić wzajemne relacje pomiędzy rozległością przęsła mostu a uwarunkowaniami anatomicznymi tkanek podłoża protetycznego.

Key words: biomechanika, modelowanie, MES, mosty protetyczne.

wstecz