Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 05/2015 Page no. 13

Authors: Adrian Goral :

Title: Pomiary przestrzenne w polu obserwacyjnym stereoendoskopu

Abstract: W pracy przedstawiono procedurę trójwymiarowej metrycznej rekonstrukcji powierzchni na podstawie zapisu wideo ze stereoendoskopu stosowanego w chirurgii minimalnie inwazyjnej. Metoda bazuje na dopasowaniu obszarami fragmentów obrazów. Wyniki rekonstrukcji porównano z danymi uzyskanymi dla tego samego obiektu metodą referencyjną. Średni błąd rekonstrukcji uzyskany dla poszczególnych klatek sekwencji wynosi od 2,1 do 4,2 mm.

Key words: stereoendoskopia, metryczna rekonstrukcja trójwymiarowa, dopasowanie obszarami, algorytm MLS.

wstecz