Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 197

Authors: Małgorzata Zalesińska :

Title: Badania laboratoryjne wpływu wielkości powierzchni reklamy LED na wydolność wzrokową kierowców

Abstract: Na wydolność wzrokową kierowcy mają istotny wpływ rozkłady luminancji występujące w jego polu widzenia. Lokalizowanie reklam LED blisko drogi powoduje dyskomfort i przeszkadza w kierowaniu pojazdem. W celu ustalenia wpływu reklam elektronicznych na wydolność wzrokową kierowców zbudowano symulator jazdy samochodem. Na symulatorze wykonano badania wpływu wielkości reklamy LED na wydolność wzrokową wybranej grupy obserwatorów. W artykule przedstawiono procedurę badawczą oraz wyniki badań

Key words: wydolność wzrokowa, symulator jazdy, reklama LED, reklama elektroniczna

wstecz