Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 192

Authors: Przemysław Tabaka :

Title: Wpływ wybranych parametrów napięcia zasilającego na właściwości elektryczne, fotometryczne i kolorymetryczne zintegrowanych świetlówek kompaktowych

Abstract: W artykule na podstawie przeprowadzonych pomiarów, przeanalizowano wpływ zmiany warunków zasilania (kształtu przebiegu czasowego napięcia, częstotliwości oraz wartości skutecznej napięcia) na parametry elektryczne i fotometryczne kilkunastu zintegrowanych świetlówek kompaktowych, wyposażonych w elektroniczne układy stabilizacyjno-zapłonowe. W przypadku dwóch lamp o barwach ciepłej i białej dodatkowo zarejestrowano rozkłady widmowe, na podstawie których obliczono współrzędne chromatyczności, temperaturę barwową najbliższą oraz współczynniki będące miarą wierności oddawania barw – a mianowicie: wskaźnik oddawania barw i skalę jakości barw.

Key words: świetlówka kompaktowa, strumień świetlny, temperatura barwowa najbliższa, wskaźnik oddawania barw

wstecz