Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 182

Authors: Kamil Kubiak :

Title: Koncepcja układu optycznego oprawy oświetleniowej doziemnej

Abstract: Artykuł prezentuje układ optyczny oprawy oświetleniowej doziemnej, która ma na celu wytworzenie wyrównanego rozkładu luminancji na powierzchni obiektu zlokalizowanego asymetrycznie. Zaproponowany układ optyczny został porównany z dwoma oprawami oświetleniowymi obecnie dostępnymi na rynku. Ocena przedstawionej konstrukcji uwzględnia uzyskany obszar o wyrównanych wartościach luminancji, sprawność oprawy oświetleniowej i sprawność oświetlenia.

Key words: iluminacja, oprawy oświetleniowe, projektowanie opraw oświetleniowych

wstecz