Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 171

Authors: Eugeniusz Czech , Zbigniew Jaroszewicz , Przemysław Tabaka , Irena Fryc :

Title: Analiza dokładności pomiaru, względnego rozkładu egzytancji widmowej źródeł światła, dokonanego przy użyciu spektroradiometru kompaktowego

Abstract: W pracy przedstawiono analizę wpływu właściwości spektralnych toru optycznego spektroradiometru (tj. układu siatka dyfrakcyjna, detektor CCD) na dokładność pomiarów rozkładów egzytancji widmowych współczesnych źródeł światła. Analizie zostały poddane układy elektrooptyczne spektroradiometrów zbudowane z różnych kombinacji siatek dyfrakcyjnych i detektorów.

Key words: spektroradiometr, detektor, siatka dyfrakcyjna, źródło światła

wstecz