Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 144

Authors: Michał Szewczyk :

Title: Time synchronization for synchronous measurements in Electric Power Systems with reference to the IEEE C37.118TM Synchronizacja czasu dla potrzeb pomiarów synchronicznych w Systemie Elektroenergetycznym z odniesieniem do wymagań normy C37.118TM – wybrane badania i propozycje rozwiązań

Abstract: Zsynchronizowane w czasie pomiary oferują wiele możliwości zastosowań w systemie elektroenergetycznym. Urządzenia, które je realizują wymagają precyzyjnych źródeł czasu. W artykule omówiono bezpośredni i pośredni sposób synchronizacji czasu oraz przedstawiono sprzętową implementację źródła czasu dla urządzeń PMU spełniającą restrykcyjne wymogi standardu IEEE C37.118TM2011. Przeprowadzono również wybrane badania funkcjonalne dla weryfikacji poprawności tego rozwiązania.

Key words: Synchronizacja czasu, pomiary synchroniczne, System Elektroenergetyczny, IEEE C37.118TM.

wstecz