Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 135

Authors: Mariusz Barański , Paweł Idziak , Wiesław Łyskawiński , Wojciech Szeląg :

Title: Analiza parametrów energetycznych silnika indukcyjnego klatkowego i silnika synchronicznego z magnesami w kształcie litery U o rozruchu bezpośrednim

Abstract: W artykule przedstawiono model polowy oraz opracowane na jego podstawie algorytm oraz oprogramowanie do analizy procesu rozruchu i ustalonych stanów pracy silnika indukcyjnego klatkowego oraz silnika synchronicznego magnetoelektrycznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego. W rozważaniach uwzględniono nieliniowość obwodu magnetycznego, ruch wirnika oraz skoszenie żłobków wirnika w silniku indukcyjnym. Obliczenia związane z uwzględnieniem skosu rdzenia stojana wykonano przy zastosowaniu modelu quasi-trójwymiarowego. Zaprezentowano wybrane rezultaty badań symulacyjnych i laboratoryjnych. Przedstawiono wnioski wynikające z porównania wyników obliczeń z rezultatami pomiarów.

Key words: silnik indukcyjny klatkowy, silnik synchroniczny magnetoelektryczny o rozruchu bezpośrednim, metoda elementów skończonych, model polowo-obwodowy

wstecz