Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 115

Authors: Janina Rząsa :

Title: Prostownik matrycowy sterowany według nowej metody modulacji szerokości impulsów

Abstract: Artykuł prezentuje nową metodę modulacji szerokości impulsów w sterowaniu prostownikiem matrycowym. Metoda pozwala na czterokwadrantową pracę układu oraz regulację przesunięcia fazowego prądu i napięcia na wejściu. Dla porównania artykuł zawiera także omówienie modulacji z trapezowym sygnałem modulującym i prezentację dwóch wariantów modulacji wektorowej.

Key words: prostownik matrycowy, modulacja wektorowa, metoda Venturiniego

wstecz