Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 104

Authors: Adam Graczyk :

Title: Dobór parametrów filtra half-band dla cyfrowego transformatora Hilberta w układzie do pomiaru mocy biernej

Abstract: W artykule przedstawiono analizę doboru parametrów filtra half-band, stosowanego w transformatorze Hilberta. Parametry te określono dla transformatora zastosowanego do pomiaru mocy biernej według Budeanu. Rozwiązanie takie pozwoliło sprawdzić działanie filtra porównując otrzymane z jego użyciem wyniki mocy z wynikami otrzymanymi w dziedzinie częstotliwości ze wzoru Budeanu. Do testów zaprojektowano pięćdziesiąt filtrów Hilberta. Z nich wybrano filtr o najlepszych parametrach, dla których błąd pomiaru mocy biernej był mniejszy lub równy 0.01% dla różnych sygnałów wejściowych, typów odbiornika i częstotliwości próbkowania.

Key words: filtr half-band, transformator Hilberta, pomiar mocy biernej.

wstecz