Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 56

Authors: Heidi Koehnke , Peter Bartmann , Andreas Ahrens , Steffen Lochmann :

Title: Czasowa symulacja optycznego kanału typu MIMO

Abstract: W artykule omawia się optyczny system transmisji typu MIMO (multiple input – multiple output). Zaproponowano model czasowy optycznego kanału MIMO. Wzięto pod uwagę modalną i chromatyczną dyspersję, modalny crosstalk (przesłuch) oraz modalne sprzężenie włókna optycznego.

Key words: system MIMO (multiple input – multiple oiutput), optyczna transmisja danych

wstecz