Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 53

Authors: Andrzej Rusek , Andriy Czaban , Marek Lis , Marek Patro , Marcjan Nowak :

Title: Model matematyczny napędu elektrycznego walcarki

Abstract: W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne w układzie napędowym walcarki o sztywnej transmisji ruchu. Badany układ składa się z dwóch silników indukcyjnych dużej mocy, które napędzają cylindry walcarki. System rozpatruje się jako układ o parametrach skupionych. Dla formowania różniczkowych równań stanu wykorzystano metodę, która bazuje na modyfikacji zasady Hamiltona. Przeprowadzono symulacje numeryczne pracy układu walcarki dla trzech przypadków obliczeniowych. Wyniki przedstawiono w postaci graficznej

Key words: zasada Hamiltona, Euler-Lagrange’a system, układ dwumaszynowy, elektromechaniczne przetwarzanie energii, walcownia

wstecz