Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 51

Authors: Zdenek Roubal :

Title: Pomiary strat w rdzeniach dla próbek ferrytowych dla częstotliwości w zakresie od 500 kHz do 10 MHz

Abstract: Autor przedstawił w pracy pomiary strat w rdzeniach dla próbek ferrytowych dla częstotliwości w zakresie od 500 kHz do 10 MHz. Określono niepewności pomiarowe a także przedyskutowano krytyczne punkty zastosowanej metodologii, ponieważ mogą one znacząco wpływać na osiąganą powtarzalność i dokładność pomiarów. W testach zbadano różne typy materiałów ferrytowych stosowanych w źródłach przełączających w zastosowaniach energetycznych, jednakże dla częstotliwości do 10 MHz zbadano materiał NiZn.

Key words: ferryty, pomiary strat w rdzeniu, NiZn, MgZn.

wstecz