Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 48

Authors: Marek Przybylski , Bartosz Jankowski , Dariusz Kapelski , Barbara Ślusarek :

Title: Pomiary impulsowych pól magnetycznych

Abstract: W pracy przedstawiono pomiary impulsowych pól magnetycznych z wykorzystaniem różnych metod. Celem pracy było ich porównanie. Metoda bazująca na pomiarze za pomocą czujnika Halla została porównana z metodami bazującymi na pomiarze napięcia indukowanego w cewce pomiarowej. Dodatkowo, w pracy przedstawiano porównanie dwóch metod całkowania analogowego i cyfrowego siły elektromotorycznej e(t). W pracy przedstawiono przebiegi indukcji magnetycznej i prądu zarejestrowane w czasie badań. Pomiary indukcji magnetycznej prowadzono w zakresie do 3 T. Głównym celem badań jest opracowanie dokładnych metod i tanich urządzeń do pomiaru impulsowych pól magnetycznych.

Key words: pomiary pól impulsowych, czujnik Halla, siła elektromotoryczna

wstecz