Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 44

Authors: Kazimierz Jakubiuk , Mirosław Wołoszyn , Marek Chomnicki , Jacek Łubkowski :

Title: Zaburzenia pola magnetycznego wywołane przez zanieczyszczenia magnetyczne tworzyw sztucznych

Abstract: W pomiarach słabych pól magnetycznych stosowane są precyzyjne magnetometry pracujące w układzie różnicowym. Dwa magnetometry pompowane optycznie pracujące w układzie różnicowym pozwalają na dokładne pomiary zakłóceń pola magnetycznego Ziemi. W celu osiągnięcia dużej dokładności pomiaru pola magnetycznego konieczne jest stosowanie odpowiednich materiałów do budowy systemu magnetometrycznego, szczególnie tych znajdujących się blisko czujnika magnetycznego. Materiały te mogą zaburzać pole magnetyczne.

Key words: magnetometr, pole magnetyczne, tworzywa sztuczne

wstecz