Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 40

Authors: Marcin Szczygieł , Tomasz Trawiński :

Title: Nierównomierność krawędzi blach – problem pomiaru i wizualizacji

Abstract: Wiele urządzeń technicznych jest wykonywanych z blach, które są wycinane za pomocą narzędzi mechanicznych (gilotyny). W każdym przypadku proces cięcia wpływa na właściwości tych blach. W artykule został przedstawiony problem pomiaru nierównomierności krawędzi i jej wizualizacji na podstawie badań blach aluminiowych stosowanych w poligrafii do druku techniką offsetową. Opisano również skaner laserowy zaprojektowany i wykonany w Katedrze Mechatroniki Politechniki Śląskiej, oraz procedurę pomiaru nierównomierności krawędzi.

Key words: proces cięcia, nierównomierność krawędzi, laserowe techniki pomiarowe, skaner laserowy

wstecz