Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 24

Authors: Dominika Gaworska-Koniarek , Jerzy Bajorek , Wiesław Wilczyński :

Title: Lokalne magnesowania orientowanej blachy elektrotechnicznej

Abstract: W artykule przedstawiono możliwości pomiaru podstawowych wielkości magnetycznych wykrojów blach elektrotechnicznych metodą nieniszczącą oraz wynikające stąd wymagania stawiane obszarowi pomiarowemu badanego obiektu. Przedstawiono również przykładowe wyniki pomiaru rozkładu indukcji na orientowanych blachach elektrotechnicznych o różnej szerokości.

Key words: blachy elektrotechniczne, pomiary magnetyczne, lokalnyrozkład namagnesowania.

wstecz