Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 04/2015 Page no. 10

Authors: Andre Sandmann , Andreas Ahrens , Steffen Lochmann :

Title: Wykorzystanie rozkładu macierzy wielomianowej w systemie przesyłu informacji MIMO wspomaganej układem SVD

Abstract: Analizowano wła´sciow´sci układu SVD (single value decomposition) w technologii MIMO w bezprzewodowym przesyłaniu informacji. Tego typu układy maja˛ problemy z alokacja˛ kanałów. Dlatego zaproponowano inny system wykorzystuja˛cy rozkład macierzy wielomianowej do usuwania interferencji kanałów.

Key words: system MIMO, bezprzewodowe przesyłanie informacji, układ SVD

wstecz