Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2006 Str. 24-30

Autorzy: Krzysztof Billewicz :

Tytuł: Funkcje wyliczające straty w sieciach nN jako funkcje zmiennych losowych

Streszczenie: W tym artykule zaprezentowano nowe podejście w liczeniu strat energii. Równania wyliczające straty zostały potraktowane jako funkcje zmiennych losowych. Dla zweryfikowania metody wykonano obliczenia na podstawie danych zebranych przez system AMR.

Słowa kluczowe: nielegalny pobór energii, straty energii, niskie napięcie, systemy AMR

wstecz