Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 76-79

Autorzy: Zygfryd Głowacz , Antoni Zdrojewski :

Tytuł: Analiza spektralna sygnałów silnika komutatorowego prądu stałego zasilanego ze źródła napięcia stałego

Streszczenie: Celem referatu jest poznanie własności maszyny komutatorowej prądu stałego pracującej w warunkach awaryjnych. Maszynę pracującą jako silnik poddano badaniom w różnych przypadkach zwarcia i przerwy zezwojów wirnika. Pomiary zrealizowano przy zasilaniu obwodów twornika i wzbudzenia maszyny z obcowzbudnych generatorów prądu stałego. W oparciu o wyniki pomiarów przeprowadzono analizę spektralną sygnałów silnika. W referacie przedstawiono wyniki badań.

Słowa kluczowe: silnik komutatorowy prądu stałego, stany awaryjne

wstecz