Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 43-45

Autorzy: Marian Lukaniszyn , Marcin Kowol :

Tytuł: Wpływ zmian konstrukcyjnych na parametry elektro-mechaniczne silnika reluktancyjnego z wirnikiem zewnętrznym

Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ parametrów konstrukcyjnych silnika reluktancyjnego o budowie modułowej z wirnikiem zewnętrznym (Transverse Flux Motor – TFM). Obliczenia wykonano za pomocą trójwymiarowej metody elementów skończonych przy użyciu programu Flux3D. W wyniku przeprowadzonej analizy określono parametry konstrukcyjne silnika, które mają największy wpływ na zmianę średniej wartości momentu elektromagnetycznego.

Słowa kluczowe: silniki reluktancyjne, metody polowe, moment elektromagnetyczny, indukcyjność uzwojeń, optymalizacja

wstecz