Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 141-145

Autorzy: Mirosław Wciślik , Tomasz Kwaśniewski :

Tytuł: Model cylindrycznej cewki jednowarstwowej

Streszczenie: W pracy rozważane są cewki o uzwojeniu cylindrycznym jednowarstwowym. Korzystając z prawa Biota-Savarta wyprowadzono zależności opisujące rozkład pola magnetycznego pojedynczego zwoju kołowego. Na tej podstawie sporządzono wykresy istotnych składowych na pewnych charakterystycznych powierzchniach. Po uwzględnieniu osobliwości funkcji rozkłady te aproksymowano wielomianami. Na podstawie uzyskanych zależności opracowano algorytm do wyznaczania wartości indukcyjności cewki jednowarstwowej. Dla sprawdzenia algorytmów porównano indukcyjność obliczoną i zmierzoną dla kilku cewek. Uzyskano dobrą zgodność wyników.

Słowa kluczowe: zwój, cewka cylindryczna jednowarstwowa, natężenie pola magnetycznego, indukcyjność

wstecz