Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str.

Autorzy: Henryk Supronowicz , Andrzej Olszewski , Hubert Gawiński , Piotr Fabiański :

Tytuł: Współpraca systemów energoelektronicznych z liniami zasilającymi

Streszczenie: W artykule omówione zostaną zagadnienia związane z przeciw¬działaniem skutkom zwarć w liniach energetycznych za pomocą systemów energoelektronicznych. Wykorzystując możliwości układów UPFC można wpływać na ograniczenie szybkości narastania prądów zwarcia co zapewni czas niezbędny na zadziałanie klasycznych zabezpieczeń zwarciowych. Jednocześnie w stanie normalnej pracy linii układ UPFC zapewni filtrację napięć i prądów oraz stabilizację napięcia. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych w programie Matlab.

Słowa kluczowe: aktywna, stabilizacja napięcia, UPFC

wstecz