Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 125-131

Autorzy: Jan Mućko :

Tytuł: Szeregowy falownik rezonansowy obciążony szeregowo lub równolegle - porównanie charakterystyk dla różnych założeń upraszczających i różnych typów obciążeń

Streszczenie: W referacie porównane zostaną charakterystyki szeregowego falownika rezonansowego obciążonego szeregowo oraz równolegle, bez prostownika oraz z prostownikiem na wyjściu. Uzyskane symulacyjnie wyniki porównane zostaną z wynikami uzyskanymi analitycznie, przy założeniu zasilania ze źródła napięcia o kształcie sinusoidalnym. Określone zostaną charakterystyczne częstotliwości i obszary, w których tranzystory pracować mogą jako łączniki ZVS lub ZCS.

Słowa kluczowe: szeregowy falownik rezonansowy, metody analizy, miękkie przełączanie, ZVS, ZCS

wstecz