Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 120-124

Autorzy: Kazimierz Girlotka , Michał Jeleń :

Tytuł: Modyfikacja strategii przełączeń w metodzie DTC zastosowanej do sterowania maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej

Streszczenie: W artykule opisano układ bezpośredniego sterowania momentu (DTC) maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej. Podano zasady sterowania momentu elektromagnetycznego silnika i mocy biernej w obwodzie stojana maszyny. Omówiono zalety i wady metody DTC oraz przedstawiono modyfikację metody, polepszającą właściwości układu podczas pracy z małym poślizgiem. Przedstawiono również wybrane wyniki badań symulacyjnych oraz laboratoryjnych.

Słowa kluczowe: DTC, bezpośrednie sterowanie momentu, maszyna dwustronnie zasilana, modyfikacja strategii przełączeń

wstecz