Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2013 Str. 178

Autorzy: Paweł Młodzikowski , Sebastian Styński , Mariusz Malinowski :

Tytuł: Algorytm modulacji dla wielopoziomowego przekszta?tnika AC-DC-AC o zredukowanej liczbie łączników

Streszczenie: Artykuł opisuje algorytm sterowania i modulacji dla przekształtnika z diodami poziomującymi ze zmniejszoną liczbą łączników. Omówione zostały problemy kompensacji wpływu spadków napięć dla tego typu przekształtników. Przedstawiono wyniki badan symulacyjnych trójpoziomowego przekształtnika AC-DC-AC z diodami poziomującymi. Opisano wpływ czasu martwego oraz spadków napięć na złączach elementów półprzewodnikowych a także metody ich kompensacji. Przeznaczeniem układu przekształtnika złożonego z 12 tranzystorów IGBT jest przetwarzanie energii produkowanej przez generator z magnesami trwałymi (PMSG). Do sterowania generatora przez przekszta?tnik AC-DC wykorzystano algorytm polowo-zorientowany. Sterowanie przekształtnikiem od strony sieci elektroenergetycznej bazuje na regulatorze proporcjonalno-multirezonansowym.

Słowa kluczowe: przekształtnik z diodami poziomującymi, kompensacja wpływu spadków napięć zmniejszona liczba łączników

wstecz