Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 112-116

Autorzy: Mikołaj Busłowicz :

Tytuł: Analiza odpornej stabilności liniowych obwodów elektrycznych o niepewnych parametrach

Streszczenie: W pracy rozpatrzono problem badania odpornej stabilności liniowych obwodów elektrycznych o niepewnych parametrach. Dokonano krótkiej ogólnej charakterystyki metod badania odpornej stabilności oraz dokładniej rozpatrzono dwie komputerowe metody: uogólnioną metodę Hurwitza oraz metodę przestrzeni niepewnych parametrów. Rozważania zilustrowano przykładem.

Słowa kluczowe: układ liniowy, obwód elektryczny, niepewne parametry, stabilność, odporna stabilność

wstecz