Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 106-109

Autorzy: Damian Krawczyk :

Tytuł: Wpływ konstrukcji klatki na własności rozruchowe silnika indukcyjnego synchronizowanego momentem reluktancyjnym

Streszczenie: W artykule zaprezentowano model matematyczny oraz wyniki symulacji komputerowych procesu rozruchu silnika asynchronicznego synchronizowanego momentem reluktancyjnym (ASMR) przy uwzględnieniu wyłącznie niesymetrycznej części klatki rozruchowej. Model matematyczny został utworzony w oparciu o schemat rozkładu maszyny indukcyjnej na maszyny elementarne i zaimplementowany następnie w programie Matlab-Simulink. Niesymetrię klatki, polegającą na przerwaniu wybranych prętów zamodelowano poprzez wielokrotny wzrost ich rezystancji. Symulacje wykonano dla modelu monoharmonicznego, dla którego parametry zostały wyznaczone w odniesieniu do silnika typu RSg-4A produkcji FSE Besel. Stworzony model umożliwia ocenę wpływu stopnia niesymetrii klatki na charakterystykę mechaniczną silnika jak również modelowanie stanów dynamicznych, zwłaszcza rozruchu.

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, silnik reluktancyjny, niesymetryczna klatka rozruchowa, przerwane pręty

wstecz