Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 102-105

Autorzy: Janusz Bialik , Peter Arend :

Tytuł: Elektromagnetyczne i cieplne obliczenia pola w części czołowej turbogeneratora

Streszczenie: W artykule przedstawiono numeryczne obliczenia pola elektromagnetycznego w części czołowej turbogeneratora o mocy 530 MVA. Przy pomocy komercyjnego oprogramowania ANSYS opracowano trójwymiarowy model badanej maszyny. Model ten uwzględnia połączenia czołowe oraz rzeczywistą geometrię maszyny. Korzystając z opracowanego modelu obliczono starty w skuwkach, na podstawie których wyznaczono temperatury.

Słowa kluczowe: turbogenerator, optymalizacja, 3D MES, strefa czołowa, dodatkowe straty obciążeniowe, skuwki, obliczenia cieplne

wstecz