Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 99-101

Autorzy: Waldemar Milej :

Tytuł: Cieplne obliczenia polowe maszyny indukcyjnej w stanach nieustalonych

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki obliczeń polowych dla dwuwymiarowych modeli cieplnych maszyny indukcyjnej. Wynikiem obliczeń są rozkłady temperatury w maszynie indukcyjnej podczas symulacji oraz funkcje zmieniającej się rezystywności uzwojenia stojana i wirnika w czasie symulacji. Przedstawienie obliczeń związanych ze zjawiskami cieplnymi występującymi w modelu maszyny indukcyjnej, w późniejszym etapie prac zostaną uwzględnione w obliczeniach dla zwiększenia dokładności symulacji stanów dynamicznych maszyny przy pomocy modeli obwodowych.

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, rezystancja uzwojenia, cieplne stany nieustalone

wstecz