Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 96-98

Autorzy: Wacław Orlewski :

Tytuł: Metoda oceny energooszczędności układów napędowych z silnikiem asynchronicznym

Streszczenie: Zaproponowano prostą metodę oceny warunków pracy silnika asynchronicznego pod kątem optymalnego zużycia energii przy częstotliwościowej regulacji jego prędkości. Udowodnione zostało, że warunkiem optymalnej pracy jest spełnienie zależności między poślizgiem bezwzględnym, a częstotliwością zasilania stojana, wielkościami stosunkowo łatwo mierzalnymi. Rozważania teoretyczne zostały porównane z wynikami badań laboratoryjnych przykładowego silnika przy zasilaniu sinusoidalnym.

Słowa kluczowe: silniki indukcyjne, straty, prąd biegu jałowego, poślizg bezwzględny

wstecz