Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 84-87

Autorzy: Piotr Bogusz , Mariusz Korkosz , Jan Prokop :

Tytuł: Analiza polowa wpływu wybranych wymiarów geometrycznych obwodu magnetycznego na właściwości silników reluktancyjnych przełączalnych

Streszczenie: W artykule omówiono wpływ szerokości biegunów stojana i zębów wirnika oraz grubości szczeliny powietrznej na wybrane parametry eksploatacyjne silników reluktancyjnych przełączalnych (SRM). Na bazie obliczeń polowych (MES) dla wybranych konstrukcji SRM wyznaczono zależności zmian momentu silnika w funkcji szerokości bieguna stojana i zęba wirnika. Określono wpływ grubości szczeliny powietrznej na wartości średnie i przebiegi czasowe momentu silników. Przedstawiono opracowane modele funkcjonalne silników SRM o konstrukcjach 4/2, 6/4, 8/6 i 12/8. Zaprezentowano wnioski.

Słowa kluczowe: silniki reluktancyjne przełączalne, analiza polowa, MES, projektowanie

wstecz