Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 80-83

Autorzy: Konrad Weinreb , Tomasz Węgiel , Maciej Sułowicz :

Tytuł: Wpływ wewnętrznych niesymetrii w silniku asynchronicznym klatkowym na własności widma prądu stojana

Streszczenie: W artykule zostały przedstawione równania modelu matematycznego, przydatne dla wyznaczenia metodą bilansu harmonicznych składowych widma prądów stojana, dla dowolnych wspólnie występujących uszkodzeń eksploatacyjnych w ustalonym stanie pracy silnika. Ilustracją rozważań są przykładowe wyniki analizy numerycznej zmian jakościowych i ilościowych widma Fouriera prądu stojana wysokonapięciowego silnika asynchronicznego klatkowego dużej mocy. Na tej podstawie oceniono możliwości wykrywania uszkodzeń uzwojenia stojana.

Słowa kluczowe: silniki indukcyjne, bilans harmonicznych, niesymetrie uzwojeń, widma prądów stojana

wstecz