Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 72-75

Autorzy: Jerzy Kudła , Arkadiusz Sikora :

Tytuł: Obliczenia polowo-obwodowe przebiegów i charakterystyk alternatora kłowego w stanie zwarcia i obciążenia

Streszczenie: W artykule przedstawiono model obliczeniowy alternatora kłowego w stanie zwarcia i obciążenia. Przebiegi w stanie ustalonym alternatora oraz charakterystyki w stanie zwarcia i w stanie obciążenia wyznaczono na podstawie wyników obliczeń polowo-obwodowych w których uwzględniono ruch wirnika i układ połączeń uzwojeń stojana w trójkąt. Przykładowe wyniki obliczeń podano dla alternatora 14V, 140A.

Słowa kluczowe: alternator kłowy, charakterystyki stanu zwarcia i obciążenia, metoda elementów skończonych

wstecz