Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 68-71

Autorzy: Michał Michna , Piotr Chrzan , Szymon Racewicz , Delphine M. Riu :

Tytuł: Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi metodą częstotliwościową

Streszczenie: W pracy przedstawiono metodę identyfikacji parametrów maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi w oparciu o pomiary charakterystyk częstotliwościowych w stanie postoju. Jako schemat zastępczy maszyny przyjęto modele Parka z obwodami tłumiącymi w wirniku kolejno do trzeciego rzędu. Identyfikację parametrów przeprowadzono przy użyciu metody najmniejszych kwadratów, porównując obliczone charakterystyki amplitudowo-fazowe z wynikami eksperymentu.

Słowa kluczowe: maszyna synchroniczna z magnesami trwałymi, identyfikacja parametrów, metoda częstotliwościowa, SSFR

wstecz