Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 64-67

Autorzy: Ignacy Dudzikowski , Dariusz Gierak , Anton Paweletz :

Tytuł: Polowo-obwodowa dwuwymiarowa analiza silnika komutatorowego

Streszczenie: Przeprowadzono polowo-obwodową dwuwymiarową analizę silnika komutatorowego wzbudzanego magnesami trwałymi. Przeanalizowano wpływ: zmiany momentu obciążenia, rodzaju uzwojenia (średnicowe, cięciwowe), kąta wysunięcia szczotek i rodzaju komutacji (prostoliniowa, opóźniona, przyśpieszona) na przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i mechanicznych w silniku.

Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, prąd stały, magnesy trwałe, obliczenia przebiegów czasowych

wstecz